Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

Rýchle oznamy

Srdečne Vás pozývame

Miesto:  MKK Alekšince

Adresa:Alekšince 522, 951 22 Alekšince

Rozhodca: V.Fabbrinni, Taliansko

Prihlasovanie: www.clubdogshow.sk

Názov výstavy: 29.KV Svätobernardských psov CAC/ BERNARDIN.SK  07.10.2023

 

 

Členský poplatok na rok 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 28.02.2023

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2023 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update: 06.12.2022

Zoznam výstav 2023

DOGFESTIVAL 30. 6. - 2.7. 2023 Veľká Ida

 

update:30.08.2022

BIS
SWEET SAINT’S MAJOR POINT
CH:MOLIN ANNA-KLARA,SWE     M: KUBACHA MAGDALENA + KOPINKE PAWEŁ,PL

Výsledky: https://clubdogshow.sk/statistics.php

pdate:24.082022

Návratky a štartovacie čísla  na 28.Klubovú výstvau boli poslané cez systém www.clubdogshow.sk

Ďakujeme za 33 prihlásených psov  majiteľov zo 7 krajín EU : AT / CZ / HU / PL / RS / SK / UA !

Príjem psov od : 12:30

Začiatok posudzovania: 13:00

Adresa miesta výstavy: MKK Alekšince, Hlboká cesta 522, 951 22 Alekšince

Mapa

https://goo.gl/maps/wFDWAZdGyQZcTAMt7

Želáme Vám šťastnú cestu a tešíme sa na stretnutie !

update 20.07.2022

Prihlasovanie bolo spustené cez : www.clubdogshow.sk

Názov výstavy v systéme: 28.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK  27.08.2022

INFO / Propozície výstavy

Bonitácia - prosíme  vopred sa nahlásiť / kontakt v INFO

 
 
update 19.02.2022

 

 

SPRING CUP / www.nitradog.sk

 

SUMMER CUP  / www.nitradog.sk 

 

Členský poplatok na rok 2022 je potrebné uhradiť najneskôr do 01.03.2022

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2022 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update 24.12.2021

Členský poplatok na rok 2022 je potrebné uhradiť najneskôr do 01.03.2022

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2022 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €


 

update:31.08.2021

update: 25.08.2021

Návratky a štartovacie čísla boli zaslané cez prihlasovací systém www.clubdogshow.sk

Po prihlásení sa do svojho účtu si

kliknutím na ikonu PDF  súbor prosím otvorte a vytlačte spolu so štartovacím číslom

Miesto výstvavy: MKK Zbehy ( oproti Futbalové ihrisko Zbehy)

Príjem psov: 10:30  / Začiatok posudzovania: 11:00

Prosíme vystavovateľov o dôsledné dodržiavanie protipandemických opatrení : Odstup, Rúško, Dezinfekcia rúk !

Do kruhu je vystavovateľ povinný nastúpiť  v ochrannom rúšku !

Do areálu MKK Zbehy  bude vstup povolený len účastníkom výstavy a bonitácie !

update 28.07.2021

Klubová výstava a bonitácia sa uskutoční dńa 28.08.2021

Prihlasovanie cez :  www.clubdogshow.sk

Názov výstavy v systéme: 27.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK  28.08.2021

Info: +421 905 56 56 12 / prezident@bernardin.sk

Info: tu

 

Využite možnosť prihlásiť sa na výstavy

Duodanube 20/21/22 august 2021

Nitra Triple Shows

 

update 02.06.2021

Prihlasovenie otvorené cez portál:  www.onlinedogshows.sk

Zoznam rozhodcov : tu

update 25.052021

ĎAKUJEME

Hagrid je šťastne doma !

update 24.05.2021

Prosíme o pomoc pri hľadaní

HAGRID spod Pajštúna

update: 24.12.2020

Členský poplatok na rok 2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 01.03.2021

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2021 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

 

 

update 01.08.2020

 

Výstavy psov v SR 2020 - aktuálne je možné prihlásiť 

pre viac informácií a prihlasovanie kliknite na banner výstavy

 

Zľava pre členov KCHSP - viac informácií - tu: http://bernardin.sk/clanky/krematorium-pre-zvierata

Krematórium  Magnólia

update: 31.03.2020

Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi. 

V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády.  Pandémia COVID – 19  vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.

Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však  výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka  - kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií.  Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.

Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov.  Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami. 

Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

Prezídium SKJ

Info: www.skj.sk  /   www.unkk.sk

Ak máte akékoľvek otázky, alebo problémy prosím kontaktujte vedenie KCHSP. Všetko sa budeme snažiť riešiť individuálne !

KCHSP

 

 

update:06.02.2020

Členský poplatok na rok 2020 je potrebné uhradiť najneskôr do 01.03.2020

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2020 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update 12.12.2019

Uzávierka prihlášok / Entry close: 27.12.2019

update 18.11.2019

26. KLUBOVÁ VÝSTAVA / 26. CLUB SHOW / 9.11.2019 Malý Lapáš,SK

Fotky a výsledky / Photos & results

update 04.09.2019

26.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK  09.11.2019 - info

Návratky Vám boli zaslané - nájdete ich ako PDF vo svojich prihláškach v systéme

Entry confirmations have been sent  - you can find it in your application in system as PDF

Registrácia psov od 9:00 / Začiatok posudzovania: 9:30

Rgistration of dogs from 9:00 / Beginn of judging : 9:30

 

update 17.05.2019

XVII.ŠV 2019 Nitra - Kaštieľ Mojmírovce / rozhodkyňa : Kathy Lane, GB

ŠV 2019 Nitra / Mojmírovce

 Kalendár výstav 2019

Členský poplatok na rok 2019 je potrebné uhradiť najneskôr do 01.03.2019

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2019 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update 20.12.2018

update: 15.11.2018

www.nitradog.sk

 

update 30.05.2018

XVII. Špeciálna výstava Svätobernardských psov

Výstava plánovaná na 2.6.2018  bola  zrušená - nový termín bude zverejnený po jeho schválení

Záujem o bonitáciu prosím nahlásiť na email: prezident@bernardin.sk

 
update: 26.02.2018

Pozvánka

KLUBOVÁ VÝSTAVA svatobernardských psů, Mladá Boleslav, CZ

www.bernardynklub.cz

---

XVII. Špeciálna výstava Svätobernardských psov

sa uskutoční  2.júna 2018 v Revišťskom Podzámčí

 

Kalendár výstav 2018

2.uzávierka prihlášok

www.dogshow.sk

update 15.01.2018

Členský poplatok na rok 2018 je potrebné uhradiť najneskôr do 15.02.2018

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2018 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update: 05.11.2017

Kalendár výstav 2018

www.nitradog.sk

 

update: 17.10.2017

25.Klubová výstava SP  14.10.2017   Chata Opalisko - Závažná Poruba

Povýstavný katalóg 

FB fotogaléria

update: 02.10.2017

update: 20.06.2017

XVI. Špeciálna výstava  Nitra, 2017

Kliknite na odkaz:  https://www.facebook.com/pg/bernardin.sk/photos/?tab=album&album_id=679478918914918

Výsledky: http://dogshow.sk/statistics.php

update: 10.06.2017

Srdečne Vás pozývame
XVI.Špeciálna výstava Svätobernardských psov
17.06.2017 / Nitra / Agrokomplex - Press centrum
Príjem psov : 10:00
Začiatok posudzovania : 10:30
Výstava sa bude konať v exteriéri - na parkovisku pred budovou Press centra. Vstup voľný!

update 15.05.2017

Bolo spustené prihlasovanie na ŠV NITRA 2017

update 28.01.2017

Pripomíname členom KCHSP, že členský poplatok na rok 2017

je potrebné uhradiť najneskôr do 15.02.2017

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2017 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

Výstavy v SR 2017

update 22.12.2016

XV.Špeciálna výstava 2016 Galanta

Výsledky: http://dogshow.sk/statistics.php

 
update: 01.06.2016

Pozvánka  a  program na ŠV 2016 - viac info ešte doplníme

 

update 11.05.2016

Prihlasovanie na  ŠV Galanta 2016   je prdĺžené do 18.05.2016 !

Generálny sponzor

update 14.03.2016

XV.Špeciálna výstava  Svätobernardských psov

Bonitácia a seminár o plemene

Viac info o výstave a online prihlasovenie už čoskoro !

update 24.01.2016

Pripomíname členom KCHSP, že členský poplatok na rok 2016

je potrebné uhradiť do 31.01.2016

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2016 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

update 23.12.2015

update 14.04.2015: Galéria víťazov súťaží ŠV Donovaly 2015

Slide show fotiek z výstavy

Výsledky: http://dogshow.sk/statistics.php

update 07.04.2015: Dnes boli poslané návratky pre vystavovateľov na ŠV Donovaly 2015 

prosím skontrolujte si email a vytlačené ich prineste v sobotu so sebou !!!

Tento rok sa nám na Donovaloch predvedú bernardíny majiteľov z Českej Republiky, Rakúska, Slovenska a Srbska !

Začiatok posudzovania je plánovaný na  10:30 !

update 31.03.2015: Posledná možnosť  prihlásiť sa online na ŠV Donovaly 2015  je do 03.04.2015 !!!

update 18.03.2015: Uzávierka prihlášok na ŠV Donovaly 2015 bola predĺžená do 30.03.2015

update 05.02.2015: Dnes bolo spustené ONLINE prihlasovanie na ŠV DONOVALY 2015

update 25.01.2015: Pozvánka

 

update 30.12.2014

Členský poplatok na rok 2015 je potrebné uhradiť do 31.01.2015

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2015 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 22 €

PF 2015

KCHSP PODPORUJE

update 16.12.2014      PF 2015 obrázok

update 08.09.2014    Gratulujeme víťazom  !

FB Minigaléria víťazov KV 2014  - TU -

Výsledky : www.dogshow.sk

update 30.08.2014

Uzávierka prihlášok na Klubovú výstavu predĺžená do 01.09.2013

update 20.08.2014

Pridaný program KV 2014  + Členská schôdza KCHSP - 06.09.2014  o 14: 00 hod

update 18.08.2014

Dnes bolo spustené ONLINE prihlasovanie na Klubovú výstavu  KV 2014

update 04.08.2014

24.KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHSP  sa uskutoční dňa 06.09.2014  na Skalke pri Kremnici

Rozhodca (výstava + bonitácia ): p.Milan Benkovský,SK

Online prihlasovanie spustíme čoskoro cez  www.dogshow.sk

Viac informácií o mieste konania a možnosti ubytovania nájdetna: www.skalkaarena.sk , www.skalkalimba.sk

update 14.04.2014

GRATULUJEME VÍŤAZOM XIII.ŠV Donovaly 2014 !!!
Ďakujeme vystavovateľom a fanúšikom za účasť !      KCHSPKompletné výsledky a fotogalériu zverejníme hneď po spracovaní v nasledujúcich dňoch.

Minigaléria na facebookovej stránke klubu TU

Výsledky: www.dogshow.sk/ výsledky


update 09.04.2014

KCHSP  srdečne pozýva všetkých milovníkov bernardínov

Program XIII.Špeciálna výstava Svätobernardských psov , Donovaly

 


update 05.04.2014

Ďakujeme vystavovateľom, ktorí prihlásili svojich bernardínov na ŠV Donovaly 2014

Budeme mať možnosť vidieť bernardíny z 5 krajín EU (SK,CZ,HU,SRB,UA)

Podrobný program výstavy nájdete na našej stránke od pondelka 07.04.2014

Návratky na vytlačenie si vystavovatelia nájdu v Online systéme od pondelka 07.04.2014

a program im bude zaslaný aj emailom.


update 19.03.2014

Pre zábudlivcov sme do 27.03.2014 predĺžili možnosť prihlásiť sa na ŠV Donovaly 2014

Ku dnešnému dňu máme prihlásené  psy 13.  vystavovateľov zo 4 krajín EU !!! 

Obava chovateľov a vystavovateľov z  minulých ročníkov, ktorí tento rok ŠV bojkotujú je neoopodstatnená !!!

Vystavovanie psov je hobby / šport !!!

ŠV je jedinečnou príležitosťou predviesť svojich bernardínov aj ostatným chovateľom ako i prípadným novým záujemcom o krytie či šteniatka .

Netreba zabúdať, že víťazom je každý ,,majiteľ bernardína,, a  ten,, NAJ ,, aj tak cestuje domov s Vami !!!

  je úplne jedno či bol 1., 2., 3., ....

Veríme, že sa nad tým zamyslíte ...


update 18.03.2014

Inzercia: Šteniatka na predaj

Nezabudnite sa prihlásiť : ŠV Donovaly 2014

 


update 03.03.2014

Blíži sa nám  1. uzávierka prihlášok na ŠV Donovaly 2014

http://bernardin.sk/aktuality/sv-donovaly-2014/

prihlasovanie je možné online cez:

http://www.dogshow.sk/


update 27.02.2014

Aktualizácie:  http://bernardin.sk/klub/clenovia/http://bernardin.sk/clanky/vikend-na-skalke-pri-kremnici


update 18.02.2014

Upozorňujeme členov, ktorí ku dnešnému dňu pozabudli uhradiť členský príspevok na rok 2014, že je nutné ho uhradiť v najbližšom možnom termíne, alebo ukončenie svojho členstva oznámiť emailom prezidentovi klubu.

Dňa 01.03.2014 bude opätovne aktualizovaný zoznam členov  a následne bude ich členstvo v klube pozastavené.

Aktualizácie : Členovia, Kalendár výstav 2014


update 04.02.2014

Spustili sme prihlasovanie na ŠV Donovaly 2014


update 28.01.2014

Pripomíname členom KCHSP, že členský poplatok na rok 2014

je potrebné uhradiť do 31.01.2014

Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP)
Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra
Číslo účtu : 0233108872 / 0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX

Správa : Členské 2014 + Vaše meno / Členský poplatok je :  riadny člen 20 € , nový člen 25 €


update 12.01.2014

Špeciálna výstava  sa bude konať  v sobotu 12.apríla 2014 na Donovaloch

Rozhodca: T.Konrad, SRB

Prihlášky a propozície budú zverejnené čoskoro.


update: 23.12. 2013