Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

KV 2023 Alekšince

29.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK 

Dátum/ Date: 07.10.2023

Rozhodca / Judge: Vittorio Fabbrini, Taliansko

Miesto výstavy / Place of show: MKK Alekšince

Online prihlasovanie / Online entry: www.clubdogshow.sk

Názov výstavy v online systéme / Name of show in online system:

29.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK  07.10.2023

Výstavné poplatky /  Entry fees

Uzávierka / Entry close  30.09.2023 :

1.pes / 1.dog                                                                       40 €                                                          

2.pes  / 2.dog & more                                                                35 €                                                      

Mladší dorast , dorast  / minor puppy, puppy class                         30 €

Najkr.pár, Naj,chov.skupina   / Best brace ,Best breeders group       20 €

Dieťa a pes  / Dog & child                                                              15 €

Čestná  / Honour  class                                                                20 €

Veterán    / Veteran class                                                              20 €

 

Prihlasovanie je možné len cez online systém !!! / Only online entries  via system

Prihlasovanie je možné od / Open from 12.09.2023

 

Podrobný návod na prihlásenie nájdete na / All needed  instruction for entries in 6 different languages :

  www.clubdogshow.sk

Výstavné triedy

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
  • dorastu 6-9 mesiacov 
  • mladých 9-18 mesiacov 
  • stredná 15-24 mesiacov
  • otvorená od 15 mesiacov
  • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
  • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • veteránov od 8 rokov
  • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde.

Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.


Program / Programm

Prijímanie psov /Entry of dogs : od 12.00 / from 12:00

Začiatok posudzovania / Start of judging: 13:00

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže/ Final competitions

Bonitácia / delegovaný rozhodca: M.Šipkovský, SK

Záujem o bonitáciu prosíme vopred nahlásiť.

 

Informácie / info: 00421 (0) 905 56 56 12  or prezident@bernardin.sk