Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

KV 2019 M.Lapáš

26.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK 

Dátum/ Date: 09.11.2019

Rozhodca / Judge: FABBRINI VITTORIO, IT /  IN SI MINORE Saint Bernards

Miesto výstavy / Place of show: Ranč Nový Dvor /  z Polytanu.sk  http://www.novydvor.wbl.sk/

Ak potrebujete ubytovanie prosím kontaktujte prezident@ bernardin.sk /Klub má rezervované izby priamo v Pnezióne na Ranči

Cena: 18 €/ os. + 4 € raňajky

If you need accomodation please email prezident@bernardin.sk / Club have room reservations in Pension at the place of show

Price: 18€/ pers. + 4 € Breakfast

Online prihlasovanie / Online entry: www.clubdogshow.sk

Názov výstavy v online systéme / Name of show in online system:

26.KV Svätobernardských psov/CAC/BERNARDIN.SK  09.11.2019

Výstavné poplatky /  Entry fees

Uzávierka / Entry close  28.10.2019 :

1.pes / 1.dog                                                                       35 €                                                          

2.pes  / 2.dog & more                                                                30 €                                                      

Mladší dorast , dorast  / minor puppy, puppy class                         20 €

Najkr.pár, Naj,chov.skupina   / Best brace ,Best breeders group       10 €

Dieťa a pes  / Dog & child                                                               5 €

Čestná  / Honour  class                                                                15 €

Veterán    / Veteran class                                                              15 €

 

Prihlasovanie je možné len cez online systém !!! / Only online entries  via system

Prihlasovanie je možné od / Open from 11.09.2019

 

Podrobný návod na prihlásenie nájdete na / All needed  instruction for entries in 6 different languages :

  www.clubdogshow.sk

Výstavné triedy

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
  • dorastu 6-9 mesiacov 
  • mladých 9-18 mesiacov 
  • stredná 15-24 mesiacov
  • otvorená od 15 mesiacov
  • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
  • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • veteránov od 8 rokov
  • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde.

Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.


Program / Programm

Prijímanie psov /Entry of dogs : od 8:30 / from 8:30 a.m.

Začiatok posudzovania / Start of judging: 9:00

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže/ Final competitions

Bonitácia

Obed  / Lunch

Schôdza členov KCHSP

 

Informácie / info: 00421 (0) 905 56 56 12  or prezident@bernardin.sk