Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

História klubu

Jednotlivo sa svätobernardské psi chovali na Slovensku od čias druhej svetovej vojny a možno i skôr. Prvé organizovanie majiteľov tohto krásneho plemena sa zrealizovalo v roku 1971, kedy vznikol spoločný klub chovateľov Nemeckých dog a Svätobernardských psov pod zastrešením Slovenského zväzu drobnochovateľov. Prvým poradcom chovu bol pre obe plemená p. Kvasnica. Výrazným chovateľom bol v rokoch 1974 až 1980 pán Novotka z Lučenca, ktorý začal chovať vo väčšom a ním odchované jedince už v tom čase predbehli dobu čo do kvality exteriéru. Jeho názov chovateľskej stanice z Bogorodickej je známy až dodnes. Ďaľším známejším chovateľom v tom čase bol pán Ševeček zo Serede, ktorý mal svojho prvého psa Granda práve od pána Novotku. V spoločnom klube po pánovi Kvasnicovi prebral na krátku dobu funkciu tiež spoločného poradcu chovu p. Štefan Debré z Kočíc. Keď sa počet chovateľov bernardínov na Slovensku začal zvyšovať, v roku 1983 prebral funkciu poradcu chovu pre plemeno pán Vörös z Nových Zámkov, ktorý bol tiež známy chovateľ a majiteľom chovateľskej stanice Ado zpod Nitry. Z tejto chovateľskej stanice si svojích prvých bernardínov doniesli aj páni Milan Benkovský / Brix / chovateľská stanica Large Garden a Vladimír Klačan / Delta / chovateľská stanica od Sliačanky, ktorí sú v súčasnosti najstarší chovatelia v klube. Práve pán Benkovský sa pričinil o zvýšenie odchovu bernardínov na Slovensku a jeho skvalitnenie importom krycích psov zo zahraničia do svojej chovateľskej stanice. Pes Eiko Large Garden, ktorého majiteľ bol pán František Plachý - prezident klubu, bol prvým interšampiónom zo slovenského chovu v roku 1987. V priebehu rokov sa stali šampiónmi rôznych okolitých štátov viacerí jedinci či už z chovov členov alebo v ich držaní. Pán Milan Benkovský, po smrti p. Voroša, prebral funkciu poradcu chovu v roku 1989 a vykonáva ju dodnes. V roku 1990 bol už počet majiteľov a chovateľov bernardínov na Slovensku na úrovni 40 osôb čo umožňovalo v rámci novej strešnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov rozčleneniu klubu na dva samostatné kluby podľa plemien.

 

Členovia sa jednoznačne rozhodli a následne 3.6. vznikol a 27.6.1990 prípravný výbor zaregistroval vznik samostatného Klubu chovateľov Svätobernardských psov na Slovensku. Po zániku SZCH prešiel klub do Slovenskej kynologickej jednoty, ktorej členom je aj teraz. Predsedom-prezidentom sa stal pán František Plachý, ktorý je vo funkcii dodnes. Najviac zmien bolo vo funkcii tajomník-sekretát kde začal pán Ing.Majerík, ktorého striedal Mgr. Dianiš, neskôr pani Štancová. Po jej ukončení sa do funkcie vrátil pán Mgr.Dianiš, ktorého v roku 2001 vystriedal pán V.Klačan. Vo funkcii pokladník-ekonóm pracuje od vzniku stále pán Ing.Humaj Jozef. Vo funkcii hlavného poradcu pokračoval pán Benkovský, ktorého regionálnymi spolupracovníkmi sa v tom čase stali páni Mgr. Milan Antošovský a Vladimír Klačan.

Od roku 2001 pracuje prezídium klubu v novom zložení, ktoré je na inom mieste tejto www. Práca v tomto období je intezívnejšia. Začal sa zvyšovať počet členov. Plemeno je v rámci Slovenska výraznejšie propagované, čo sa prejavuje aj na náraste milovníkov, majiteľov ako aj chovateľov tohoto bez pochyby impozantného psa. Počet členov klubu prekročil začiatkom tohto roku počet 70 osôb. Členmi sú aj viacerí členovia rodiny. Medzi výraznejších chovateľov, v ktorých chovateľských staniciach bolo odchovaných viacej vrhov, patria pán Benkovský - chovateľská stanica Large Garden , pán Klačan - chovateľská stanica od Sliačanky, pán Mgr. Antošovský - chovateľská stanica zo Solivarskej lúky, pán Ing.Török - chovateľská stanica Jata Falvi, pán Varhaník - chovateľská stanica Inovec, pán Haluška - chovateľská stanica od Demänovky, pán Hrušecký chovateľská stanica z Rúbaničiek. Dnes je na Slovensku do 30 chovateľských staníc. V nich sa narodí ročne cez 100 šteniat, prevažne dlhostej formy. Krátkosrstá forma sa začína viac chovať až v súčastnosti. Klub na členskej schôdzi 2002 prejavil záujem vstúpiť do svetového klubu chovateľov Svätobernardských psov. Po realizácii všetkého potrebného bol náš klub v júni 2003 počas svetovej výstavy bernardínov a kongresu členských štátov WUSB v Belgicku jednohlasne prijatý za riadneho člena WUSB. Na konci roku 2005 po voľbách vzniklo nové prezídium klubu, ktoré bude viesť klub najbližšie 4 roky. Zloženie prezídia klubu a ďalšie informácie o činnosti klubu sú v iných častiach tejto klubovej www, ktorá začala klub propagovať v apríly roku 2004.

Činnosť klubu sa rozšírila aj čo do usporiadania výstav. Tradičnou je už klubová výstava na chate Zbojská v Pohronskej Polhore, kde sa členovia pravidelne stretávajú od vzniku samostatného klubu a tento rok to už bude 17.ročník dní Svätobernardských psov . Táto výstava je prístupná len členom klubu a zadáva sa tu titul klubový víťaz. Počnúc rokom 2002 začal klub organizovať špeciálnu výstavu plemena v známom horskom stredisku Donovaly. Od prvého ročníku sa stala výstava známou a teší sa záujmu aj zahraničných účastníkov. Tento rok sa 1.4. konal jej VI. ročník za účasti 107 jedincov z 10 štátov. Veľká účasť na tejto výstave bola aj preto, že deň pred ňou 30.3. náš klub organizoval WUSB show 2007 – svetovú výstavu bernardínov. Zorganizovanie tejto akcie nám bolo pridelené v roku 2004 počas svetovej výstavy bernardínov v Maďarskom Ostrihome. Na výstavu sa prihlásilo 143 jedincov zo 17 štátov Európy. Obe výstavy za krásneho jarného počasia a pri veľkom diváckom záujme mali výborný ohlas. Prezídium klubu verí, že v ďalších ročníkoch špeciálnych výstav sa počet účastníkov bude zvyšovať a výstava si bude získavať stále väčšiu obľubu medzi všetkými milovníkmi krásneho plemena, akým svätobernardský pes iste je.

Život klubu beží ďalej. Po spomínanej svetovej výstave bernardínov u nás, boli už  zástupcovia klubu na ďaľších piatich WUSB show. Tiež klub pokračuje v organizovaní KV a ŠV výstav. V tomto roku sa uskotočnila už XII.Špeciálna výstava plemena.  Tento rok klub zrealizuje XXIII. KV v Starom Smokovci 7.9.2013.  Klub žije samostane už  XXIII. rokov. Oslava XX. výročia klubu chovateľov svätobernardských psov sa konala v Penzióne Modrová v Modrovej pri Piešťanoch 18. a 19.9.2010. Bola to historicky 1 x Otvorená klubová výstava, ktorú  posudzoval pán Bernard Legér zo  Švajčiarska.